#Food

南小館plus味蕾新體驗🤤

南小館一向主打新派上海菜 最近銅鑼灣分店upgrade左做「南小館plus」 加入左好多新創意✨ 務求令客人視覺味覺都享受 個人特別推介: 🔸小籠大滿貫 我超級