#Travel

#Travel

初訪日本大板貓頭鷹cafe

第一次到貓頭鷹cafe, 因爲於出發前已經網上預約並用信用卡付款了,到店時只需出示確認電郵給店員看便會安排你入座,先用酒精消毒雙手,店員會為你英語講解如何接觸貓

1 2 20