Blog 博客

#Beauty

戀上野玫瑰 ~Korres Asia ~

信義妹係敏感肌,稍為唔細心照顧就會紅,起紅點,刺痛,嚴重既會脫皮。所以美白產品都會小心選擇,美白既維  好多時都會係刺激到,試過10%既維他命 C 成份都會有少

1 2 413