iambridesmaid
大大話話都做過不下十次嘅姊妹/ 伴娘,希望同大家分享做姊姊嘅開心同辛酸,等各位即將要幫手做姊妹嘅你哋,有返個心理準備。