#Food

~~上海菜滋味夾抵食~~

中午約了朋友去灣仔買電腦零件,轉下口味唔食中西餐轉食上海菜,行了幾個街口見到門口上海弄堂餐牌就去食,只因食完坐車走都方便,行出少少就是巴士站。

1 12 13