yuenlong

#Food

🥢麺屋。隱:隱世拉麵🍜

呢日黎元朗搵朋友💓 佢帶左我黎呢間隱世拉麵店🍜 選擇唔算好多 但好食嘅野貴精不貴多,right?😆 我喉嚨有啲唔舒服 所以就唔食辣喇 揀左「限定隱」🍜 幾鐘意佢