#Food

有CP Meiji 乳酪 日日都有Happy Day

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。

Advertisement

想日日都有❤️Happy Day ⁉️

一於齊齊體驗一吓明治乳酪快樂日😊 平日全家人早餐🥣或Tea time 都習慣一日一杯CP Meiji 乳酪

細細杯方便食用 而且營養豐富 最重要係明治乳酪有助改善消化系統,調理腸道健康

享受美食同時身體零負擔 就算多吃都唔會有罪惡感🤩

CP Meiji 乳酪口味選擇夠晒多 我自己就特別鍾意蜜桃口味🍑
🍑Meiji Peach Flavoured Yogurt with Nata de coco
每杯入面都有粒粒嘅蒟蒻 口感豐富 搭配穀物及水果一同進食 令味道更有層次
而士多啤梨🍓就係小朋友嘅至愛🥰
🍓Meiji Low Fat Yogurt with Strawberry 味道酸酸甜甜 特別開胃😋
明治乳酪可以喺各大百佳或惠康買到,你哋都快啲入貨🤩同全家人一齊體驗Happy Yogurt Day with Meiji 喇🌟
#HappyYogurtDaywithMeiji #MeijiYogurtDay2023 #MeijiYogurtDay #YogurtDayHK #CPMeiji #Meiji #MeijiYogurt@cpmeiji.hongkong
#karryshare
CP Hong Kong
Advertisement

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。

LittleK
個人網誌|空姐|美容、化妝與個人護理|美食|家庭|健康與生活