#Beauty

a piece of organic 防曬 /

可以安心用喺眼周嘅防曬 ———— apoo防曬

雖然秋冬,今日搽左雪糕防曬未啊?

小編同大家一樣,由細到大都以為防曬係防止曬黑。次次出門打扮,見到個天陰陰地、又唔曬,就唔會搽防曬!但其實,防曬係係用嚟防曬傷、防曬黑同埋防光老化架!仲有一點,係最最最重要,大家經常會忽略,就係眼周都要搽防曬架,如果眼周唔搽防曬,會導致眼周曬黑,造成黑眼圈瘀眼問題,apoo ice-cream物理性防曬就係可以用係眼位既防曬啦!而且用喺眼周不油不立,遇上皮膚即溶化,很好推。

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。