#Beauty

#Beauty

好評再試 ~索水店清潔巾~

之前提到信義妹成家厚頭髮,用索水店既乾髮帽同超柔花式毛巾效果十分滿意,就連清潔巾都試埋一份。想同屋企既毛巾來個大換血。 頭髮厚難乾就話要超索水,點解連清潔巾都想

1 2 3 175