#Family

10Life平台服務多元化服務 一Click即搵到保險顧問幫手 輕鬆為全家人揀選最適合保險產品

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。

-
我自己一向都習慣未雨綢繆🏦
所以明白到越早為小朋友做好🏥醫療/💰理財計劃嘅話 將來嘅生活就會越安定
 
不過市場上嘅保險產品眾多
如果家長唔了解自己需要嘅話
往往會浪費漫長時間做資料蒐集及比較😵‍💫
仲未必揀選到最適合嘅產品俾小朋友添😔
 
好彩最近俾我留意到 @10Life 呢個平台
平台上嘅網誌內容唔單止非常實用
仲會透過不同文章、專業訪問
一一解答父母對不同保險產品嘅疑問
詳細拆解為子女購買保險嘅重要性
又會分析一般大眾嘅誤解:例如,認為小朋友有需要時,先開始了解相關嘅🏥醫療、保險及儲蓄項目;或有事之後先開始投保
原來咁樣會對日後保障造成一定影響,如加保費或演變成不保事項
所以父母越早為寶寶/小朋友做好醫療/💰理財計劃 當然佔有優勢
 
10Life仲提供🎖️開心保寶認證服務
佢哋嘅精算師會分析及比較市場上超過1,000款保險產品,再作出公平比較
只要獲得10Life 🎖️開心保寶認證嘅話
就表示屬於✔️可靠嘅保險公司及產品 💯
 
10Life https://www.10life.com/zh-HK
最方便之處就係一Click搵到保險顧問幫手
助你即時解答疑問
同時輕鬆分析全港超過50間保險公司嘅保險產品,包括儲蓄、醫療、危疾、年金等
 
保險顧問亦熟悉市場上眾多保險產品,更會透過科技📈及數據為你揀啱保險產品
 
保險產品評分純粹建基於客觀事實
並無將保險公司嘅品牌價值、服務質素等列入考慮範圍,亦唔會受商業合作因素所影響
因此評分標準劃一 達到公平公正⚖️公開
 
想輕鬆為家人及子女揀選最適合嘅保險產品
🔍立即到以下連結了解更多啦
 
10Life全港最大型保險比較平台
🔗www.10Life.com
 
10Life 開心保寶認證 揀最啱小朋友嘅產品
🔗www.10Life.com/zh-HK/happy-kids/2023
 
#10Life #開心保寶認證 #媽媽推介 #保險平台
#karryshare
 
10Life
-

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。

LittleK
個人網誌|空姐|美容、化妝與個人護理|美食|家庭|健康與生活