#Beauty

一次過改善所有頭髮問題~Colli-G 髮麗濃金裝強效版

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。

-

我D頭髮唔單止有脫髮問題,仲有白頭髮同開叉毛燥~

搞得呢個問題又顧唔到另一問題~

最近行萬寧見到呢款產品, 即刻心心眼

Colli-G 髮麗濃金裝強效版

呢款產品係內服,以內調理, 可以同時幫我KO哂所有頭髮問題

  • 幫助激活毛囊幹細胞再生
  • 滋養以及調節頭皮油脂
  • 預防和改善脫髮
  • 刺激髮根生長
  • 髮量加厚
  • 白髮變黑
  • 毛燥髮質都可以改善

係咪好正先?

-

產品以精選中西草本造成註冊配方Urogene, 無激素,夠哂安全

仲特別加入美國專利成分 Hydrolyzed Keratin® 水解角蛋白,可以改善髮質問題

膠囊設計,方便服用

每日吃2粒,有嚴重問題可以每日食2次,每次食2粒

所有髮質,男女都啱用架~

-

食左一個月,感覺頭髮真係有改善,比以之前真係厚左架

最重要係無任何副作用✌🏻

而且比起其他防脫髮 白髮用品,呢個產品嘅價錢真心抵

有興趣嘅朋友可以睇下產品嘅詳細資料呀~

https://www.konwayshop.com/teenera-gold

Colli-G 髮麗濃金裝強效版

-

每盒48粒 / 香港製造

萬寧有售

文章只屬個人意見,效果因人而異,只供參考

聯絡本人: smonkichi@hotmail.com

Fanpage : www.facebook.com/smonkichi

-

Instagram : https://instagram.com/smonkichi/

本人其他分享網站連結 :

Blogspot * She.com * U Blog * Beautylife * Girlab * Girlssss.com *

ESD Life 生活 * Beauty Qooza * Baby Kingdom * Fanpiece *

#ColliG #Teenera #髮麗濃 #生髮 #防掉髮 #防脫髮 #預防白髮 #改善初起脫髮 #異常脫髮 #局部脫髮 #產後脫髮 #DHT #髮量激增 #Urogene #專利配方 #草本精華 #天然產品 #強化厚度密度 #秀髮再生3部曲 #本港大學安全及功效測試 #萬寧

-

*本頁面的文章內容由Blogger撰寫、提供及發佈,不代表本站立場。本站對所有Blogger文章的圖文內容、立場、真實性、資料準確性,均不負任何法律責任。

SallyNgai24
資深BLOGGER *美容 * 美食 * 親子 * 生活 * 健康 * 潮流 *